Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche

SHERPA RoMEO:
Ikke i SR
Sist oppdatert: 2016-07-13

 
Internasjonal tittel: Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche
Print ISSN: 0171-6441
    Print startår: 1923
ITAR-kode: 3226
Land: Tyskland
URL: http://www.degruyter.de/rs/261_5250_DEU_h.htm
Forlag: Walter de Gruyter
NPI Fagfelt: Teologi og religionsvitenskap
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Nasjonal eller internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 2 - -
2018 2 - -
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.0 0.0
2015 2 0.0 0.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 11.0 33.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 1.0 8.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 1.0 5.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere