Assessment & Evaluation in Higher Education

SHERPA RoMEO:
Grønn
Sist oppdatert: 2019-01-04

 
Internasjonal tittel: Assessment & Evaluation in Higher Education
Print ISSN: 0260-2938
    Print startår: 1981
Electronic ISSN: 1469-297X
ITAR-kode: 583
Språk: Engelsk
Land: Storbritannia
URL: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/0260293[..]
Forlag: Routledge
NPI Fagfelt: Pedagogikk og utdanning
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 2 - -
2019 1 - -
2018 1 2.5 2.9192
2017 1 0.0 0.0
2016 1 1.3333 1.7506
2015 2 0.0 0.0
2014 1 0.5 0.5
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.33 0.33
2011 1 1.0 1.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.5 0.5
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 1.0 1.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 2.5 2.5

Kommentar fra NSD

Nasjonalt fagråd for utdanningsvitenskap nominerte tidsskriftet Assessment in Education: Principles, Policy & Practice til nivå 2 i 2013, men oppga ved en feiltakelse feil ISSN nummer i forbindelse med nominering. Derfor ble tidsskriftet Assessment & Evaluation in Higher Education ved en feiltakelse plassert på nivå 2 fra og med 2015. Det nasjonale publiseringsutvalget har derfor besluttet at tidsskriftet Assessment & Evaluation in Higher Education skal beholde nivå 2 status for publikasjoner i 2015, men at tidsskriftet blir tatt ned til nivå 1 fra og med 2016 publikasjoner.

Logg inn for å kommentere