Journal of Energy and Natural Resources Law

Basisinfo

Internasjonal tittel:

Journal of Energy and Natural Resources Law

Print ISSN:

0264-6811         Periode: [1983 .. ]

Electronic ISSN:

2376-4538         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Land:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/rnrl20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1002567

NPI Fagfelt:

Rettsvitenskap

Kriterier

Vitenskapelig:

Vitenskapelig

Fagfellevurdering:

Fagfellevurdert

Forfatterkrets:

Nasjonal eller internasjonal

Åpen tilgang

SHERPA RoMEO:

  Gray

DOAJ:

  Nei, er ikke indeksert i DOAJ

UNIT-avtale:

  Ja, er inkludert i en stor UNIT-avtale

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 2 - -
2020 2 - -
2019 2 1.2619 7.5625
2018 2 1.0 3.0
2017 2 0.8333 5.0094
2016 2 0.0 0.0
2015 2 1.0 3.0
2014 2 0.5 1.5
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere