NO EN Logg inn

International Journal on Minority and Group Rights

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal on Minority and Group Rights

p-ISSN:

1385-4879         Periode: [1997 .. ]

e-ISSN:

1571-8115         Periode: [2002 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.brill.nl/ijgr

Forlag:

Brill|Nijhoff

ITAR-kode:

1230

NPI Fagfelt:

Rettsvitenskap
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-06
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-07
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 3.0 9.0
2019 2 1.0 3.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.6 1.007
2016 1 2.375 2.836
2015 2 0.0 0.0
2014 2 1.5 4.5
2013 2 3.0 9.0
2012 2 1.66 4.98
2011 2 3.0 9.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 8.0 24.0
2008 2 1.0 3.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 9.0 27.0
2005 2 0.0 0.0
2004 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.