Sexualities

SHERPA RoMEO:
Grønn
Sist oppdatert: 2016-07-20

 
Internasjonal tittel: Sexualities
Print ISSN: 1363-4607
    Print startår: 1998
Electronic ISSN: 1461-7382
    Electronic startår: 1998
ITAR-kode: 5802
Språk: Engelsk
Land: Storbritannia
URL: http://sex.sagepub.com/
Forlag: Sage Publications
NPI Fagfelt: Kjønnsforskning
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 2 - -
2018 2 - -
2017 2 0.3333 2.2517
2016 2 1.0 0.0
2015 2 1.0 3.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.99 2.97
2011 2 0.0 0.0
2010 2 1.0 3.0
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 1.0 3.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere