NO EN Logg inn

Psychoneuroendocrinology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Psychoneuroendocrinology

Print ISSN:

0306-4530         Periode: [1976 .. ]

Electronic ISSN:

1873-3360         Periode: [ .. ]

Land:

Storbritannia

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forlag:

Pergamon Press

ITAR-kode:

12579

NPI Fagfelt:

Nevrologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-02-19
 Indeksert av SHERPA RoMEO - Sist oppdatert  2021-02-19
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-02-01
Elsevier -avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Chr. Michelsens Institutt
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Lovisenberg diakonale høgskole
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2
2019 2 1.6085 13.6242
2018 2 1.4425 7.9077
2017 2 0.6687 5.6563
2016 2 1.0865 8.5035
2015 2 0.2143 2.7577
2014 2 0.25 0.75
2013 2 2.5273 7.5819
2012 2 1.38 4.14
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.32 0.96
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 1.14 2.46
2006 2 0.0 0.0
2005 2 7.39 19.86
2004 2 3.17 9.51
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere