Nordisk Østforum

SHERPA RoMEO:
Grønn
Sist oppdatert: 2019-01-23

 

Dette er et Open Access tidsskrift ifølge:Print ISSN oppslag
Online ISSN oppslag
Sist oppdatert: 2019-06-03

Internasjonal tittel: Nordisk Østforum
Print ISSN: 0801-7220
    Print startår: 1987
Electronic ISSN: 1891-1773
    Electronic startår: 2009
ITAR-kode: 1533
Språk: Flerspråklig
Land: Norge
URL: http://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
NPI Fagfelt: Slavisk-baltisk
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 1.0 1.0
2017 1 1.0 1.0
2016 1 3.0 2.0
2015 1 1.0 1.0
2014 1 2.25 2.25
2013 1 1.0 1.0
2012 1 2.0 2.0
2011 1 3.0 3.0
2010 1 3.25 3.25
2009 1 3.0 3.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 3.0 2.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 7.0 7.0
2004 1 3.0 3.0

Logg inn for å kommentere