NO EN Logg inn

Nordisk Østforum

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Nordisk Østforum

p-ISSN:

0801-7220         Periode: [1987 .. ]

e-ISSN:

1891-1773         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Norge

URL:

http://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros

Forlag:

Cappelen Damm Akademisk

ITAR-kode:

1533

NPI Fagfelt:

Slavisk-baltisk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-20
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-18
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 3.0 3.0
2018 1 1.0 1.0
2017 1 1.0 1.0
2016 1 3.0 2.0
2015 1 1.0 1.0
2014 1 2.25 2.25
2013 1 1.0 1.0
2012 1 2.0 2.0
2011 1 3.0 3.0
2010 1 3.25 3.25
2009 1 3.0 3.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 3.0 2.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 7.0 7.0
2004 1 3.0 3.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.