Human Relations

SHERPA RoMEO:
Grønn
Sist oppdatert: 2016-07-20

 
Internasjonal tittel: Human Relations
Print ISSN: 0018-7267
    Print startår: 1947
Electronic ISSN: 1741-282X
    Electronic startår: 1947
ITAR-kode: 9028
Språk: Engelsk
Land: Storbritannia
URL: http://www.tavinstitute.org/hrindex.htm
Forlag: Sage Publications
NPI Fagfelt: Økonomisk-administrative fag
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 2 - -
2018 2 - -
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.3333 2.2517
2015 2 0.5 2.7577
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 1.63 4.89
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.5 1.5
2009 2 0.75 2.25
2008 2 0.0 0.0
2007 2 2.0 6.0
2006 2 2.663 7.989
2005 2 0.0 0.0
2004 2 1.0 3.0

Logg inn for å kommentere