NO EN Logg inn

Internasjonal Politikk

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Internasjonal Politikk

p-ISSN:

0020-577X         Periode: [1937 .. ]

e-ISSN:

1891-1757         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Norsk (bokmål)

Utgiverland:

Norge

URL:

https://tidsskriftet-ip.no

Forlag:

Cappelen Damm Akademisk

ITAR-kode:

9313

NPI Fagfelt:

Statsvitenskap

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 11.5833 12.781
2019 1 11.25 11.9916
2018 1 5.0 5.4142
2017 1 4.0 0.0
2016 1 4.5 4.7071
2015 1 6.5 4.0
2014 1 7.5 7.5
2013 1 9.0 9.0
2012 1 8.0 8.0
2011 1 4.0 4.0
2010 1 7.24 7.24
2009 1 15.5 15.5
2008 1 13.0 13.0
2007 1 12.17 12.17
2006 1 7.66 7.66
2005 1 11.0 11.0
2004 1 8.0 8.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.