Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier

Internasjonal tittel: Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier
Print ISSN: 0020-577X
    Print startår: 1937
Electronic ISSN: 1891-1757
    Electronic startår: 2009
ITAR-kode: 9313
Språk: Norsk (bokmål)
Land: Norge
URL: http://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
NPI Fagfelt: Statsvitenskap
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Nasjonal eller internasjonal
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 5.0 5.4142
2017 1 4.0 0.0
2016 1 4.5 4.7071
2015 1 6.5 4.0
2014 1 7.5 7.5
2013 1 9.0 9.0
2012 1 8.0 8.0
2011 1 4.0 4.0
2010 1 7.24 7.24
2009 1 15.5 15.5
2008 1 13.0 13.0
2007 1 12.17 12.17
2006 1 7.66 7.66
2005 1 11.0 11.0
2004 1 8.0 8.0

Logg inn for å kommentere