NO EN Logg inn

IEEE Transactions on Medical Imaging

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE Transactions on Medical Imaging

p-ISSN:

0278-0062         Periode: [1982 .. ]

e-ISSN:

1558-254X         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp[..]

ITAR-kode:

9145

NPI Fagfelt:

Elektronikk og kybernetikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-04
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-04
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 1.1613 2.764
2018 1 0.75 0.8367
2017 1 0.1062 0.7898
2016 1 0.7312 1.0373
2015 2 0.5952 3.4005
2014 2 0.6428 1.9284
2013 2 2.0682 6.2046
2012 2 1.09 3.27
2011 2 0.4 1.2
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.98 2.94
2008 2 0.1 0.0
2007 2 0.5 1.5
2006 2 1.0 3.0
2005 2 0.0 0.0
2004 1 0.99 0.99
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.