NO EN Logg inn

Ultrasound in Medicine and Biology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Ultrasound in Medicine and Biology

p-ISSN:

0301-5629         Periode: [1973 .. ]

e-ISSN:

1879-291X         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.elsevier.com/wps/product/cws_home/5[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

13617

NPI Fagfelt:

Radiologi og billeddiagnostikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-05
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-04
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-03-25
Elsevier-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Chr. Michelsens Institutt
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Lovisenberg diakonale høgskole
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 1.8187 9.6391
2019 2 2.3859 10.6709
2018 2 1.1048 5.1328
2017 2 4.1606 21.356
2016 2 2.848 17.4408
2015 1 0.1 0.5307
2014 1 2.8328 2.8328
2013 1 3.5779 3.5779
2012 1 1.34 1.34
2011 1 0.85 0.85
2010 1 0.62 0.62
2009 1 0.68 0.68
2008 1 1.52 1.52
2007 1 2.22 2.22
2006 1 2.95 2.95
2005 1 0.73 0.73
2004 1 1.65 1.65
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.