Norsk Veterinærtidsskrift

Internasjonal tittel: Norsk Veterinærtidsskrift
Print ISSN: 0332-5741
    Print startår: 1970
ITAR-kode: 14206
Språk: Norsk (bokmål)
Land: Norge
URL: http://www.vetnett.no/fakta-om-tidsskriftet
Utgiver: Den Norske veterinærforening
NPI Fagfelt: Veterinærmedisin
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Nasjonal eller internasjonal
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 4.6 5.0797
2017 1 2.3333 2.9916
2016 1 2.0 2.0
2015 1 2.6667 3.5689
2014 1 11.7502 11.7502
2013 1 3.2501 3.2501
2012 1 3.44 3.44
2011 1 2.58 2.58
2010 1 21.99 21.99
2009 1 5.27 5.27
2008 1 1.25 1.25
2007 1 5.223 5.223
2006 1 6.82 6.82
2005 1 9.03 9.03
2004 1 15.783 15.783

Logg inn for å kommentere