NO EN Logg inn

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology

Print ISSN:

1470-0328         Periode: [2000 .. ]

Electronic ISSN:

1471-0528         Periode: [2000 .. ]

Språk:

Engelsk

Land:

Storbritannia

URL:

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/[..]

Forgjengere:

British Journal of Obstetrics and Gynaecology

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

664

NPI Fagfelt:

Gynekologi og obstetrikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-02-19
 Indeksert av SHERPA RoMEO - Sist oppdatert  2021-02-19
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2020-05-06
Wiley -avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Miljødirektoratet
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2
2019 2 1.8224 9.7864
2018 2 2.1458 17.2063
2017 2 0.7 6.7479
2016 2 3.5096 25.1629
2015 2 8.5558 49.4917
2014 2 5.1468 15.4404
2013 2 3.7623 11.2869
2012 2 5.19 15.57
2011 1 4.31 4.31
2010 1 3.91 3.91
2009 1 2.59 2.59
2008 1 1.63 1.63
2007 1 1.8 1.8
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.98 0.98
2004 1 1.84 1.84
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere