Economic and Industrial Democracy

SHERPA RoMEO:
Grønn
Sist oppdatert: 2016-07-20

 
Internasjonal tittel: Economic and Industrial Democracy
Print ISSN: 0143-831X
    Print startår: 1980
Electronic ISSN: 1461-7099
ITAR-kode: 8173
Språk: Engelsk
Land: Storbritannia
URL: http://eid.sagepub.com/
Forlag: Sage Publications
NPI Fagfelt: Økonomisk-administrative fag
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Nasjonal eller internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 1 - -
2017 1 2.0 2.4142
2016 1 0.0 0.0
2015 1 1.5 1.7071
2014 1 1.0 1.0
2013 1 2.3333 2.3333
2012 1 1.3 1.3
2011 1 2.58 2.58
2010 1 2.0 2.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 1.0 1.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere