NO EN Logg inn

Journal of Danish Archaeology (Nedlagt 2006, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Danish Archaeology

p-ISSN:

0108-464X         Periode: [1982 .. 2006]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Danmark

URL:

http://www.tandfonline.com/loi/rdja19

Etterfølgere:

Danish Journal of Archaeology

Forlag:

Routledge

ITAR-kode:

4472

NPI Fagfelt:

Arkeologi og konservering

Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.