npj Systems Biology and Applications

 

Dette er et Open Access tidsskrift ifølge:Online ISSN oppslag
Sist oppdatert: 2018-11-07

Internasjonal tittel: npj Systems Biology and Applications
Electronic ISSN: 2056-7189
    Electronic startår: 2015
ITAR-kode: 1027773
Språk: Engelsk
URL: http://www.nature.com/npjsba/
Forlag: Nature Publishing Group
NPI Fagfelt: Biologi
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 1 - -
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0303 0.2263

Logg inn for å kommentere