NO EN Logg inn

Finanzmarkt und Portfolio Management (Nedlagt 2004, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Original tittel:

Finanzmarkt und Portfolio Management

Internasjonal tittel:

Financial Markets and Portfolio Management

p-ISSN:

1555-4961         Periode: [1987 .. 2004]

e-ISSN:

1555-497X         Periode: [1987 .. 2004]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.fmpm.ch/fmpm?id=90

Etterfølgere:

Financial Markets and Portfolio Management (FMPM)

Utgiver:

Swiss Society for Financial Market Research

ITAR-kode:

1005902

NPI Fagfelt:

Økonomisk-administrative fag

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2006 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.