NO EN Logg inn

Proceedings of the ... European conference on knowledge management

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Proceedings of the ... European conference on knowledge management

p-ISSN:

2048-8971         Periode: [2000 .. ]

e-ISSN:

2048-8963         Periode: [2000 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://academic-conferences.org/eckm/eckm-home.htm

Utgiver:

Academic Conferences & Publishing International

ITAR-kode:

1025125

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig samfunnsforskning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-28
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-24
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 8.3333 8.9712
2019 1 10.0 10.4142
2018 1 7.3333 7.7506
2017 1 8.6667 9.3279
2016 1 7.25 8.1828
2015 1 1.9333 2.3946
2014 1 6.9166 6.9166
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.