NO EN Logg inn

Advances in Intelligent and Soft Computing (AISC) (Nedlagt 2012, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Advances in Intelligent and Soft Computing (AISC)

p-ISSN:

1867-5662         Periode: [2009 .. 2012]

e-ISSN:

1867-5670         Periode: [2009 .. 2012]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://www.springer.com/series/4240

Forgjengere:

Advances in Soft Computing

Etterfølgere:

Advances in Intelligent Systems and Computing

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1018181

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-18
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-15
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2012 1 0.17 0.17
2011 1 1.0 1.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.