NO EN Logg inn

Journal of Wildlife Diseases

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Wildlife Diseases

p-ISSN:

0090-3558         Periode: [1970 .. ]

e-ISSN:

1943-3700         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://meridian.allenpress.com/jwd

Utgiver:

Wildlife Disease Association

ITAR-kode:

11176

NPI Fagfelt:

Veterinærmedisin
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-10
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-26
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.3667 1.1922
2019 1 0.677 2.0162
2018 1 0.5556 1.3529
2017 1 1.7065 3.672
2016 1 0.8667 1.7563
2015 1 0.5648 1.9018
2014 1 0.7083 0.7083
2013 1 2.1668 2.1668
2012 1 1.08 1.08
2011 1 2.02 2.02
2010 1 1.05 1.05
2009 1 0.31 0.31
2008 1 0.2 0.2
2007 1 1.0 1.0
2006 1 0.7 0.7
2005 1 1.03 1.03
2004 1 0.222 0.222
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.