NO EN Logg inn

World Political Science

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

World Political Science

e-ISSN:

2363-4774         Periode: [2015 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://www.degruyter.com/view/j/wps

Forgjengere:

World Political Science Review

Forlag:

Walter de Gruyter (De Gruyter)

ITAR-kode:

1027010

NPI Fagfelt:

Statsvitenskap
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-08-02
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-29
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 1.0 1.3938
2018 1 0.5 0.7071
2017 1 1.0 1.0
2016 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.