NO EN Logg inn

Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR)

e-ISSN:

2193-2840         Periode: [2002 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://www.degruyter.com/view/db/ebr

Forlag:

Walter de Gruyter (De Gruyter)

ITAR-kode:

1021475

NPI Fagfelt:

Teologi og religionsvitenskap
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-02
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-20
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 4.0 4.0
2018 1 1.0 1.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 1.0 1.0
2015 1 0.1667 0.5307
2014 1 6.0 6.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.