NO EN Logg inn

Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche

p-ISSN:

0171-6441         Periode: [1923 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://www.degruyter.com/serial/BZNW-B/html

Forlag:

Walter de Gruyter (De Gruyter)

ITAR-kode:

3226

NPI Fagfelt:

Teologi og religionsvitenskap
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-08
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-06
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.0 0.0
2019 2 0.0 0.0
2018 2 1.0 3.0
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.0 0.0
2015 2 0.0 0.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 11.0 33.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 1.0 8.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 1.0 5.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.