NO EN Logg inn

Indian journal of physics A and Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of science A (Nedlagt 2004, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Indian journal of physics A and Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of science A

p-ISSN:

0252-9262         Periode: [1977 .. 2004]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

India

URL:

Ingen

Etterfølgere:

Indian Journal of Physics

Utgiver:

Indian Association for the Cultivation of Science

ITAR-kode:

9219

NPI Fagfelt:

Fysikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-10
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-10
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.