NO EN Logg inn

NTNU Engineering Series (Nedlagt 2014)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

NTNU Engineering Series

p-ISSN:

1892-8110         Periode: [2011 .. 2014]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Norge

URL:

https://www.norskeserier.no/serie/NTNU%20engin[..]

Forlag:

Tapir Akademisk Forlag

ITAR-kode:

1020797

NPI Fagfelt:

Industriell økonomi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.25 1.25
2013 1 16.1667 16.1667
2012 1 25.74 25.74
2011 1 10.36 10.36
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.