NO EN Login

Phenomenology and the Cognitive Sciences

Bibliographic Information

International Title:

Phenomenology and the Cognitive Sciences

p-ISSN:

1568-7759         Period: [2002 .. ]

e-ISSN:

1572-8676         Period: [2002 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Netherlands

URL:

https://link.springer.com/journal/11097

Publishing House:

Springer

ITAR Code:

5478

NPI Scientific Field:

Psychology

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

 Included in UNIT agreement - Last checked  2021-06-27
Springer Nature agreement with UNIT includes articles with author associated with one of the institutions: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Bjørknes Høyskole
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Meteorologisk institutt
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Østfold HF
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.5 0.9192
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.1667 0.65
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dette tidsskriftet har nådd et internasjonalt prestisjenivå som gjør at man bør vurdere å oppjustere det til nivå 2. Phenomenology and the cognitive sciences er et av de (om ikke _det_) ledende tidskriftene innenfor det som har begynt å ta form som et eget felt hvor filosofi (hovedsakelig i form av den fenomenologiske tradisjonen), psykologi, samt til tider nevrovitenskap og biologi, interagerer på en tettere måte enn det som er vanlig andre steder. Denne tverrfagligheten er tydelig når man ser på bakgrunnen til medlemmene av tidsskriftes redaksjon og redaksjonskomité (https://www.springer.com/journal/11097/editors). Her kan det merkes at tidsskriftets to sjefsredaktører (Shaun Gallagher og Dan Zahavi) begge er blant nåtidens mest anerkjente forskere innenfor den fenomenologiske tradisjonen og dens relevans for psykologi og kognisjonsvitenskap. Navn som Alva Noë, Evan Thompson, David Chalmers, Thomas Fuchs, Maxine Sheets-Johnstone og Giovanna Colombetti tyder også på prestisjen dette tidsskriftet har i dag. (Antallet filosofer her er kanskje også grunn til å revurdere, evt. utvide klassifiseringen av tidsskriftet). Gjennom dets nærmere 20 år lange historie har flere av den moderne fenomenologiens og kognisjonsvitenskapens mest betydningsfulle artikler blitt publisert i Phenomenology and the cognitive sciences - noe som gjør at det fortjener å oppjusteres til nivå 2.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.