NO EN Logg inn

IEEE Vehicular Technology Conference (VTC)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE Vehicular Technology Conference (VTC)

p-ISSN:

1090-3038         Periode: [1993 .. ]

e-ISSN:

2577-2465         Periode: [1993 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/100078[..]

Forlag:

IEEE

ITAR-kode:

1003357

NPI Fagfelt:

Elektronikk og kybernetikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 5.0 7.0125
2019 1 4.0 4.0
2018 1 2.2222 3.1084
2017 1 5.9167 8.3388
2016 1 5.3333 6.589
2015 1 1.2333 3.3139
2014 1 0.5833 0.5833
2013 1 2.0833 2.0833
2012 1 1.0 1.0
2011 1 5.07 5.07
2010 1 6.17 6.17
2009 1 5.66 5.66
2008 1 4.667 4.667
2007 1 2.657 2.657
2006 1 1.16 1.16
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.