NO EN Logg inn

Journal of Environmental Polymer Degradation (Nedlagt 1999, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Environmental Polymer Degradation

p-ISSN:

1064-7546         Periode: [1993 .. 1999]

e-ISSN:

1572-8900         Periode: [1993 .. 1999]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland
USA

URL:

https://www.springer.com/journal/10924?changeH[..]

Etterfølgere:

Journal of Polymers and the Environment

Forlag:

Springer

Utgiver:

Plenum Press (print)

ITAR-kode:

10117

NPI Fagfelt:

Miljøteknologi og industriell økologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-17
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-15
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.