NO EN Logg inn

Journal of The American Society For Information Science And Technology (Nedlagt 2013, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of The American Society For Information Science And Technology

p-ISSN:

1532-2882         Periode: [2001 .. 2013]

e-ISSN:

1532-2890         Periode: [2001 .. 2013]

Utgiverland:

USA

URL:

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002[..]

Forgjengere:

Journal of American Society for Information Science

Etterfølgere:

Journal of the Association for Information Science and Technology

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

10970

NPI Fagfelt:

Biblioteks- og informasjonsvitenskap

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2013 2 0.7 2.1
2012 2 0.0 0.0
2011 2 1.0 3.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 1.0 3.0
2006 2 0.5 1.5
2005 2 0.0 0.0
2004 2 1.0 3.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.