NO EN Logg inn

Disability and Rehabilitation

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Disability and Rehabilitation

p-ISSN:

0963-8288         Periode: [1992 .. ]

e-ISSN:

1464-5165         Periode: [1992 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/idre20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

905

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.9063 5.1722
2019 1 4.9944 8.8206
2018 1 5.975 7.8789
2017 1 5.375 9.2053
2016 1 10.4833 16.0738
2015 1 2.975 6.607
2014 1 4.7833 4.7833
2013 1 6.6207 6.6207
2012 1 6.94 6.94
2011 1 5.61 5.61
2010 1 3.01 3.01
2009 1 3.25 3.25
2008 1 1.253 1.253
2007 1 2.626 2.626
2006 1 3.12 3.12
2005 1 1.66 1.66
2004 1 1.17 1.17
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.