NO EN Logg inn

Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD)

p-ISSN:

0143-4632         Periode: [1980 .. ]

e-ISSN:

1747-7557         Periode: [1980 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/rmmm20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

4726

NPI Fagfelt:

Lingvistikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Taylor & Francis-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bjørknes Høyskole
Chr. Michelsens Institutt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forsvarets Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
NIBIO
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 3.5 4.3131
2019 1 1.75 2.0614
2018 1 0.3333 0.7506
2017 1 1.5 1.9192
2016 1 1.0 1.0
2015 1 1.0 1.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
The Journal of Multilingual and Multicultural Development is a first quartile journal (Q1) in all three subject areas (Cultural studies, linguistics and language, and education) by using the SJR citation index. Moreover, it is indexed in both Social Sciences Citation Index and Arts & Humanities Citation Index. There is currently no such a journal at level 2 that covers this multilingualism and multiculturalism field in Norway.
Moreover, the Journal of Multilingual and Multicultural Development is level-two in both Denmark (BFI) and Finland (JUFO). It is underrated as level one because it is not just a linguistics journal but a cross-disciplinary journal for researchers from diverse scholarly and geographical backgrounds, and it is concerned with macro-level coverage of topics in the sociology and social psychology of language, and in language and cultural politics, policy, planning and practice. Overall, I think it could be considered to upgrade to level two.
Journal of Multilingual and Multicultural Development er det ledende tidsskriftet for forskning på flerspråklighet. Det er i dag ikke et tidsskrift på nivå 2 som dekker dette feltet i Norge og det er et stort fagmiljø.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.