NO EN Logg inn

Journal of Transportation Engineering Part A: Systems

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Transportation Engineering Part A: Systems

p-ISSN:

2473-2907         Periode: [2017 .. ]

e-ISSN:

2473-2893         Periode: [2017 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://ascelibrary.org/journal/jtepbs

Forgjengere:

Journal of Transportation Engineering

Forlag:

American Society of Civil Engineers (ASCE)

ITAR-kode:

1031267

NPI Fagfelt:

Bygg og konstruksjonsteknikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 1.0 1.3416
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.