NO EN Logg inn

Journal of Hydraulic Engineering

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Hydraulic Engineering

p-ISSN:

0733-9429         Periode: [1983 .. ]

e-ISSN:

1943-7900         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://ascelibrary.org/journal/jhend8

Forlag:

American Society of Civil Engineers (ASCE)

ITAR-kode:

10291

NPI Fagfelt:

Bygg og konstruksjonsteknikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.2 1.7441
2019 2 0.5 2.7577
2018 2 1.0 3.0
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.0 0.0
2015 2 1.0 3.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.6667 2.0001
2012 2 0.0 0.0
2011 2 5.0 15.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 1.0 3.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.0 0.0
2005 1 1.0 1.0
2004 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.