NO EN Logg inn

Computer Software and Applications Conference

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Computer Software and Applications Conference

p-ISSN:

0730-3157         Periode: [1977 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/100014[..]

Forlag:

IEEE conference proceedings

ITAR-kode:

1003528

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-20
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-17
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.8333 1.866
2015 1 2.0 2.0
2012 1 1.0 1.0
2007 1 1.0 1.0
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.