NO EN Login

Lifetime Data Analysis

Bibliographic Information

International Title:

Lifetime Data Analysis

p-ISSN:

1380-7870         Period: [1995 .. ]

e-ISSN:

1572-9249         Period: [ .. ]

Country of publication:

United States

URL:

https://link.springer.com/journal/10985

Publishing House:

Springer

ITAR Code:

11366

NPI Scientific Field:

Mathematics

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in UNIT agreement - Last checked  2021-06-27
Springer Nature agreement with UNIT includes articles with author associated with one of the institutions: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Bjørknes Høyskole
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Meteorologisk institutt
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Østfold HF
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 1.25 1.7506
2018 1 1.0 1.0
2017 1 1.0 1.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 1.1667 1.9807
2014 1 0.8333 0.8333
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.0 1.0
2011 1 0.7 0.7
2010 1 0.63 0.63
2009 1 0.25 0.25
2008 1 1.25 1.25
2007 1 0.99 0.99
2006 1 1.0 1.0
2005 2 1.0 3.0
2004 2 1.0 3.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Lifetime data analysis (LIDA) det eneste høyt anerkjente tidsskriftet som utelukkende fokuser på levetidsanalyse, et felt det er vanskelig å argumentere mot at er en av de virkelig store feltene innen biostatistikk. Da dette er et mer teknisk metodetidsskrift så scorer det jo lavt på siteringsindekser sammenlignet med mer anvendte statistikk-tidsskrifter, men kvaliteten og betydningen av hva som publiseres der er meget høy. Ellers har jo også LIDA økt aktiviteten de seneste årene, men sin egen konferanse (Conference on Lifetime Data Science) som ble arrangert for først gang i Connecticut i fjor. Denne er planlagt hvert andre år fremover, så dette er jo et ekstremt sentralt tidsskrift for alle som driver med levetidsanalyse nå og fremover. I Danmark har allerede tidsskriftet nivå 2-status og det burde ikke være noen grunn til at det ikke skulle ha det i Norge også.
Lifetime data analysis (LIDA) det eneste høyt anerkjente tidsskriftet som utelukkende fokuser på levetidsanalyse, et felt det er vanskelig å argumentere mot at er en av de virkelig store feltene innen biostatistikk. Da dette er et mer teknisk metodetidsskrift så scorer det jo lavt på siteringsindekser sammenlignet med mer anvendte statistikk-tidsskrifter, men kvaliteten og betydningen av hva som publiseres der er meget høy. Ellers har jo også LIDA økt aktiviteten de seneste årene, men sin egen konferanse (Conference on Lifetime Data Science) som ble arrangert for først gang i Connecticut i fjor. Denne er planlagt hvert andre år fremover, så dette er jo et ekstremt sentralt tidsskrift for alle som driver med levetidsanalyse nå og fremover. I Danmark har allerede tidsskriftet nivå 2-status og det burde ikke være noen grunn til at det ikke skulle ha det i Norge også.
[Kopiert til NPI fra Kanalregister 2018-09-20]
Hei, jeg mener dette tidsskriftet (Lifetime data analysis) burde være nivå 2, ikke nivå 1. Dette er et tidsskrift som er spesielt rettet mot feltet levetidsanalyse, som er et av de viktigste feltene i statistikk, særlig mot medisin. F.eks. viser søk i medisinske tidsskrifter som f.eks 'New England
Journal of medicine' og 'Lancet' at disse metodene blant er de mest benyttede statistiske metodene i medisinsk forskning.

Nivået på dette tidsskriftet er høyt, høyere enn siteringsindeksen skulle tilsi siden, 1) statistikktidsskrifter generelt har lavere siteringsindeks, 2) dette tidsskriftet er rettet mot et enkelt felt.

Norge har en sterk tradisjon med mange forskere innenfor levetidsanalyse,blant annet professor Odd.O Aalen, som er den mest anerkjente statistikeren vi
har i landet. I forbindelse med at han har blitt 70 år, og dermed går av med pensjon, skal det være et spesialnummer for å feire hem i nettopp dette
tidsskriftet. Dette er en god anledning til å løfte 'LIDA' opp til nivå 2.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.