NO EN Logg inn

Open Forum Infectious Diseases

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Open Forum Infectious Diseases

e-ISSN:

2328-8957         Periode: [2014 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://academic.oup.com/ofid

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

1025989

NPI Fagfelt:

Biomedisin
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-04
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-02
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.2121 0.6198
2019 1 0.0303 0.5099
2018 1 0.3681 1.3301
2017 1 0.5139 1.67
2016 1 1.25 2.4964
2015 1 0.375 1.1258
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.