NO EN Logg inn

Current Zoology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Current Zoology

p-ISSN:

1674-5507         Periode: [2009 .. ]

e-ISSN:

2396-9814         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Kina

URL:

https://academic.oup.com/cz

Forgjengere:

Tung wu hsüeh pao

Forlag:

Oxford University Press

Utgiver:

Current Zoology Editorial Office (print)

ITAR-kode:

1023059

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-25
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-23
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.125 0.4914
2019 1 0.35 1.1096
2018 1 1.0 1.0
2017 1 0.1667 0.5307
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.9107 2.476
2014 1 0.0 0.0
2013 1 2.0 2.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.