NO EN Logg inn

Database: The Journal of Biological Databases and Curation

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Database: The Journal of Biological Databases and Curation

e-ISSN:

1758-0463         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://academic.oup.com/database

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

1019690

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-30
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-18
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.0 1.0
2019 1 0.02 0.1803
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.5455 0.9601
2015 1 0.3333 0.712
2014 1 1.0 1.0
2013 1 0.4445 0.4445
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 1.63 1.63
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.