NO EN Logg inn

Review of Finance

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Review of Finance

p-ISSN:

1572-3097         Periode: [2004 .. ]

e-ISSN:

1875-824X         Periode: [2004 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://academic.oup.com/rof

Forgjengere:

European Finance Review

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

1002771

NPI Fagfelt:

Økonomisk-administrative fag
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-16
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-12
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 1.5833 9.75
2019 2 0.0 0.0
2018 2 1.0 3.0
2017 2 1.6667 7.5033
2016 2 0.0 0.0
2015 2 0.6667 2.4495
2014 2 0.6667 2.0001
2013 2 0.75 2.25
2012 2 1.42 4.26
2011 2 0.0 0.0
2010 2 1.5 4.5
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.5 1.5
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.