NO EN Logg inn

Journal of Petrology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Petrology

p-ISSN:

0022-3530         Periode: [1960 .. ]

e-ISSN:

1460-2415         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://petrology.oxfordjournals.org/

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

10665

NPI Fagfelt:

Geofag
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-15
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-04
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.4667 4.6923
2019 2 0.2976 3.0478
2018 2 0.7588 6.6267
2017 2 0.7051 3.8
2016 2 0.3571 2.3883
2015 2 1.3667 6.1843
2014 2 0.25 0.75
2013 2 0.3333 0.9999
2012 2 1.67 5.01
2011 2 1.76 5.28
2010 2 1.21 3.63
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.78 2.34
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 2 2.25 6.75
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.