NO EN Logg inn

Cerebral Cortex

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Cerebral Cortex

p-ISSN:

1047-3211         Periode: [1991 .. ]

e-ISSN:

1460-2199         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia
USA

URL:

https://academic.oup.com/cercor

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

7443

NPI Fagfelt:

Nevrologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-11
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-01
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 2.3471 12.8844
2019 2 2.9252 18.2563
2018 2 5.5685 26.6923
2017 2 0.7216 4.415
2016 2 3.6876 16.9707
2015 2 2.7381 11.4223
2014 2 1.9829 5.9487
2013 2 1.5046 4.5138
2012 2 3.27 9.81
2011 2 2.78 8.34
2010 2 2.76 8.28
2009 2 4.07 12.21
2008 2 1.1 3.3
2007 2 0.25 0.75
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.33 0.99
2004 2 0.25 0.75
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.