NO EN Logg inn

Age and Ageing

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Age and Ageing

p-ISSN:

0002-0729         Periode: [1972 .. ]

e-ISSN:

1468-2834         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://ageing.oxfordjournals.org/

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

6415

NPI Fagfelt:

Geriatri
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-08-03
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-31
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.1278 1.8499
2019 2 0.752 5.3741
2018 2 0.2222 2.2732
2017 2 0.0 0.0
2016 1 0.925 2.3215
2015 1 0.6667 1.3995
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.5833 0.5833
2012 1 0.91 0.91
2011 1 2.01 2.01
2010 1 1.11 1.11
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.27 0.27
2006 2 0.07 0.21
2005 2 0.2 0.6
2004 1 0.21 0.21
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.