NO EN Logg inn

Botanical journal of the Linnean Society

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Botanical journal of the Linnean Society

p-ISSN:

0024-4074         Periode: [1969 .. ]

e-ISSN:

1095-8339         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://academic.oup.com/botlinnean

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

7184

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-11
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-31
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.2 1.5814
2019 1 0.8214 1.5692
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0385 0.3153
2016 1 0.1667 0.5307
2015 1 0.4 0.8222
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.13 0.13
2010 1 0.0 0.0
2009 1 1.01 1.01
2008 1 0.75 0.75
2007 1 1.91 1.91
2006 1 2.99 2.99
2005 1 1.82 1.82
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.