NO EN Logg inn

American Journal of Epidemiology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

American Journal of Epidemiology

p-ISSN:

0002-9262         Periode: [1965 .. ]

e-ISSN:

1476-6256         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.aje.oupjournals.org/

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

6513

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-13
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-11
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 1.3814 8.5613
2019 2 1.0549 5.5915
2018 2 0.6071 4.3383
2017 2 2.2052 17.8609
2016 2 2.107 13.6992
2015 2 1.4623 9.7791
2014 2 0.9335 2.8005
2013 2 3.6117 10.8351
2012 2 1.89 5.67
2011 2 2.5 7.5
2010 2 4.58 13.74
2009 2 4.39 13.17
2008 2 6.3 18.9
2007 2 5.57 16.71
2006 2 4.57 13.71
2005 2 2.73 8.19
2004 2 5.22 15.66
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.