NO EN Logg inn

Health Policy and Planning

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Health Policy and Planning

p-ISSN:

0268-1080         Periode: [1986 .. ]

e-ISSN:

1460-2237         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://heapol.oupjournals.org/

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

8898

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-14
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-11
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.9214 6.2335
2019 2 2.1905 11.4439
2018 2 1.844 14.9871
2017 2 0.4226 3.4276
2016 1 1.3929 2.9677
2015 1 0.4583 1.1862
2014 1 1.3333 1.3333
2013 1 0.5 0.5
2012 1 0.08 0.08
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.14 0.14
2008 1 0.38 0.38
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.66 0.66
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.