NO EN Logg inn

Economic Journal

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Economic Journal

p-ISSN:

0013-0133         Periode: [1891 .. ]

e-ISSN:

1468-0297         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://academic.oup.com/ej

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

8183

NPI Fagfelt:

Samfunnsøkonomi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-11
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-08
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 1.1131 8.394
2019 2 1.5 8.85
2018 2 0.2361 3.2182
2017 2 3.5 13.8921
2016 2 3.9 21.5014
2015 2 1.0 5.5154
2014 2 0.5 1.5
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.25 0.75
2011 2 0.33 0.99
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.5 1.5
2008 2 0.333 0.999
2007 2 0.0 0.0
2006 2 1.337 4.011
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.