NO EN Logg inn

Human Reproduction

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Human Reproduction

p-ISSN:

0268-1161         Periode: [1986 .. ]

e-ISSN:

1460-2350         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://humrep.oupjournals.org/

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

9029

NPI Fagfelt:

Gynekologi og obstetrikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-14
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-04
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.8348 8.6427
2019 2 0.3357 2.9299
2018 2 0.125 1.5922
2017 2 0.325 4.6087
2016 2 1.5417 6.0406
2015 2 1.0638 9.6917
2014 2 1.9762 5.9286
2013 2 1.8444 5.5332
2012 2 1.87 5.61
2011 2 1.91 5.73
2010 2 0.43 1.29
2009 2 2.0 6.0
2008 2 1.09 3.27
2007 2 0.13 0.39
2006 2 0.85 2.55
2005 2 1.89 5.67
2004 2 1.75 5.25
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.