NO EN Logg inn

Endocrinology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Endocrinology

p-ISSN:

0013-7227         Periode: [1917 .. ]

e-ISSN:

1945-7170         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://academic.oup.com/endo

Forgjengere:

Molecular Endocrinology

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

8260

NPI Fagfelt:

Endokrinologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-12
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-09
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.0 0.0
2019 2 1.8 7.8507
2018 2 0.0526 0.8947
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.4167 2.5531
2015 2 0.2333 2.357
2014 2 0.9167 2.7501
2013 2 2.4913 7.4739
2012 2 0.92 2.76
2011 2 1.01 2.79
2010 2 1.52 4.56
2009 2 0.04 0.12
2008 2 1.82 5.46
2007 2 1.14 3.42
2006 2 0.27 0.81
2005 2 0.0 0.0
2004 2 1.59 4.77
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.