NO EN Logg inn

Neurosurgery

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Neurosurgery

p-ISSN:

0148-396X         Periode: [1977 .. ]

e-ISSN:

1524-4040         Periode: [1977 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://academic.oup.com/neurosurgery

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

11889

NPI Fagfelt:

Nevrologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-08-03
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-30
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.2 1.6036
2019 2 0.0 0.0
2018 2 0.4643 3.8682
2017 2 0.8764 6.5567
2016 2 0.3 1.8371
2015 2 0.45 5.0954
2014 2 0.0 0.0
2013 2 1.3899 4.1697
2012 2 0.73 2.19
2011 2 0.93 2.79
2010 2 2.53 7.59
2009 2 2.49 7.47
2008 2 0.77 2.31
2007 2 1.19 3.57
2006 2 0.26 0.78
2005 2 1.83 5.49
2004 2 1.0 3.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.