NO EN Logg inn

Journalism Studies

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journalism Studies

p-ISSN:

1461-670X         Periode: [2000 .. ]

e-ISSN:

1469-9699         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/rjos20/current

Forlag:

Routledge

ITAR-kode:

4983

NPI Fagfelt:

Medier og kommunikasjon
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-12
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-10
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 4.0556 20.0114
2019 2 3.3667 13.6862
2018 2 1.6667 8.6849
2017 2 4.2778 12.024
2016 2 2.1429 8.7167
2015 2 2.0 6.0
2014 2 4.2 12.6
2013 2 2.1742 6.5226
2012 2 4.0 12.0
2011 2 1.5 4.5
2010 2 2.0 6.0
2009 2 1.0 3.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 1.0 3.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.